cikmaksa.lv logo
Noteikumi:
Preču cena jānorāda eiro (EUR).
Preču piegādes cena jānorāda eiro (EUR).
Sadaļām, katergorijām un preču nosaukumiem jābūt latviešu valodā.
Ir nodrošināta preces piegāde Latvijā.
Izveidots kataloga eksporta XML fails, piemēram, kā aprakstīts zemāk.
XML failā viena prece norādīta tikai vienu reizi.
XML fails jāatjauno ne retāk, kā reizi 3 dienās.
XML failam jāatrodās uz veikala domēna,
piem. ,: http://www.veikala_adrese.lv/export_file/items_list.xml.
Atbalsta saite uz cikmaksa.lv Jūsu interneta veikalā.
xml paraugs

Daži ieteikumi.
XML. Vienmēr pārliecinieties, ka Jūsu veikala XML fails tiek atjaunots. Tādā veidā kataloga lietotāji vienmēr iegūs precīzu informāciju par preces pieejamību un cenu.
Cenšaties bez vajadzības(3x reizes dienā) nemainīt preču cenu, jo atjaunošanas process ir visai darbietilpīgs, it īpaši, ja Jūsu veikalā ir vairāk kā miljons preču, tur klāt, lai nenoslogotu Jūsu veikala serveri - cenu atjaunošanu un jaunu preču ievietošanu veicam augstākais vienu reizi diennaktī vai retāk - vēlams naktī (24:00-7:00).

Kategorijas nosaukums ir vēlams precīzs, bez visām vecākdirektorijām un dizaina elementiem, un tāds kurš precīzi raksturo preces piederību konkrētai kategorijai, lai lietotāji ātri var atrast interesējošās preces.  Piemēram, 'Skrūvjgriežņi, rokas skrūvgriezņi', 'Sadzīves tehnika, ledussskapji'  vai "Trauki, šķīvji" - šādi veidoti kategoriju nosaukumi tieši raksturo kategorijā esošās preces.
Nav labi, ja precei klāt kā kategorijas nosaukums tiek izmantoti preci neraksturojoši  vai vispārinoši vārdi, piemēram: mājas, sākums, katalogs, ir veikalā, ir uz vietass, veikals, jaunumi, jaunākās preces, top preces utt. Šādi kategoriju nosaukumi neraksturo preces un var neparādīties katalogā. Kā veidot kategoriju nosaukumu?
Nav labi, ja visas preces kategorijā ir kopā, piemēram, 'cepures,šales,cimdi' vai 'katli, pannas, vāki', vai 'datortehnika, procesori, cietie diski, korpusi' utt. Ktegoriju nosaukums, kas neraksturo tieši kategorijā ievietotu preci un var maldināt apmeklētājus var neparādīties katalogā.
Ja jūsu veikalā ir preces ar nosaukumu citā valodā, piemēram - poļu, tad vēl vairāk cenšaties piestrādāt pie kategoriju nosaukuma, jo tas ir vienīgais veids atrast šo preci latviešu valodā ar lietvārda palīdzību, kas jebkurā gadījumā paplašinās jūsu veikala mērķa apmeklējumus. Ir vērts pie šā visa piestrādāt.

Kategoriju dalītāji  >>, ->,>>> utt īpaši nepatīk, jo tie satur vairāk kā vienu rakstzīmi un neko neraksturo. Kategorijas var ar atdalīt, piemēram, ar komatu ', ' vai ' > ' - viena rakstzīme - īsi un saprotami.

Preču attēli. Vienmēr cenšaties precēm pievienot attēlu, kas tieši atbilst konkrētai precei. Preces bez attēliem reti apmeklē.
Preces bez attēliem vai preces ar attēliem, kas neraksturo vai neatbilst nosaukumam var neparādīties katalogā.

Piegāde(delivery). Laukā vai laukos, piemēram, delivery_omniva vai delivery_circlek kas paredzēti katram piegādātājam atsevišķi jānorāda konkrētas preces piegādes cena. Preču katalogā parādīsies zemākā piegādes cena.
Piegādes laiks dienās (delivery_days). Laukā vai laukos, piemēram, delivery_days  kas paredzēti katram produktam atsevišķi jānorāda konkrētas preces piegādes laiks, piemēram, 1 vai 2, vai 3, vai 4 utt - dienas.
Preces nosaukums(title). Preces nosaukumu jāveido latviešu valodā. Preces ar nosaukumu citās valodās var neparādīties katalogā. Kā veidot preču nosaukumu?

Cena. Būtu labi, ja laukam 'cena'(price) nepiemērot dizainu, kas var kropļot cenu. Piemēram, neizmantojiet šādu formātu XML failā "2,222.22", bet šādu:"2222.22".
Ražotājs. Laukā 'ražotājs'(manufacturer) ir jābūt tikai ražotājam un nav vēlams tur likt preces nosaukumu un/vai preces modeli.
Preces pieaugušiem ir obligāti jānorāda Jūsu XML faila laukā 'pieaugušiem'(adult). Šīs preces katalogā netiks iekļautas.
Preces ar cenu '0,00' katalogā netiks iekļautas.
Preces bez nosaukuma katalogā netiks iekļautas.
Preces, kuras var maldināt apmeklētājus tiks neatgriezeniski dzēstas no kataloga.


Problēmas un risinājumi.
Veikala produktam vai precei katalogā ir cita cena, katalogā parādās produkti, kas vairs nav pieejami. - Pārbaudiet vai Jūsu veikala XML fails ir bez kļūdām un tiek atjaunots.
Veikala preces neparādās cikmaksa.lv preču kataloga kategorijās. - Visas preces ir pieejams meklētājā, ja, piemēram, kāda prece nav kategorijā, tad, iespējams tai nav atbilstošu kategoriju, vai arī - veikala kategorijā ir maz preču. Mūsu mērķis nav ikvienu preci iekļaut katalogā(kategoriju katalogu ilgi vairs neuzturēsim), bet sniegt lietotājiem plašāko piedāvājuma klāstu. Jebkurā gadījumā ikviena prece ir pieejama meklētājā.

Katalogā neparādās jaunākās preces vai veikala preces vairs neparādās.
- Pārbaudiet vai esat veikalā ievietojuši atbalsta saiti uz cikmaksa.lv. - Pārbaudiet vai jūsu veikala preču asortiments atbilst cikmaksa.lv noteikumiem. - Pārbaudiet vai jūsu veikala preces ir noformētas atbilstoši cikmaksa.lv noteikumiem. Izplatītākie iemesli, kādēļ veikala preces var neparādīties cikmaksa.lv katalogā. To cik ātri un precīzi tiek atjaunoti Jūsu veikala produkti, galvenokārt, nosakat Jūs paši. No savas puses, mēs vienmēr cenšamies atjaunot preces cik ātri vien iespējams, bet, protams, prioritāte ir godprātīgiem sadarbības partneriem. Ar laiku, mēs ievāksim pieredzi un  piemērosim filtrus veikaliem, kas nav spējīgi sadarbībai vai sistemātiski ignorēs labas sadarbības pieredzi, vai par tiem bieži sūdzēsies mūsu apmeklētāji - šādi veikali tiks neatgriezeniski dzēsti no cikmaksa.lv, tādā veidā atbrīvojot vietu veikaliem ar godprātīgu attieksmi un vēlmi kvalitatīvi strādāt.  Lūdzu, negaidiet aicinājumu no mūsu  admistratora, par atbalsta saites ievietošanu, kļūdu novēršanu...


Citi.
Cikmaksa.lv neveic un neievāc datus par to, ko tieši meklē mūsu apmeklētāji, tādēļ sadaļas 'ko vēlas citi' vai 'maksas sadaļas' un tamlīdzīgas mūsu lapā nav un nav arī plānota morālu apsvērumu dēļ. Cikmaksa.lv mērķis ir maksimāli ātri sniegt informāciju mūsu apmeklētājiem, tos nenovirzot no sākotnējā apmeklējuma mērķa. Mēs esam apmeklētāju pusē.


Pamaniji kļūdu?
Jebkuru kļūdu gadījumā, lūdzu, sazinaties ar administratoru [email protected]
Ar cieņu, administrators.
16.03.2023

Vēlies meklēt vairāk? Pārlūko Jaunumi .