cikmaksa.lv logo
Lūdzu, rūpīgi izlasiet zemāk norādītos punktus:
Lūgums iepazīties arī ar kopējiem lietošanas noteikumiem, saite: kopējiem lietošanas noteikumiem

XML Noteikumi:
Preču cena jānorāda eiro (EUR).
Preču piegādes cena jānorāda eiro (EUR).
Sadaļām, katergorijām un preču nosaukumiem jābūt latviešu valodā.
Ir nodrošināta preces piegāde Latvijā.
Izveidots kataloga eksporta XML fails, piemēram, kā aprakstīts zemāk.
XML failā viena prece norādīta tikai vienu reizi.
XML fails jāatjauno ne retāk, kā reizi 3 dienās.
XML failam jāatrodās uz veikala domēna,
piem. ,: http://www.veikala_adrese.lv/export_file/items_list.xml.
Atbalsta saite uz cikmaksa.lv Jūsu interneta veikalā.
xml paraugs

XML atjaunošana.
Vienmēr pārliecinieties, ka Jūsu veikala XML fails tiek atjaunots. Tādā veidā kataloga lietotāji vienmēr iegūs precīzu informāciju par preces pieejamību un cenu.
Cenšaties bez vajadzības(3x reizes dienā) nemainīt preču cenu, jo atjaunošanas process ir visai darbietilpīgs, it īpaši, ja Jūsu veikalā ir vairāk kā miljons preču, tur klāt, lai nenoslogotu Jūsu veikala serveri - cenu atjaunošanu un jaunu preču ievietošanu veicam augstākais vienu reizi diennaktī vai retāk - vēlams naktī (24:00-7:00).

Kategorijas.
Kategorijas nosaukumam vajadzētu būt precīzam, bez liekiem vecākdirektoriju vai dizaina elementiem, un tas ir jāformulē tā, lai skaidri atspoguļotu preces piederību konkrētai kategorijai, ļaujot lietotājiem viegli atrast interesējošās preces. Piemēram, "Skrūvjgrieži un rokas skrūvgriezni" vai "Sadzīves tehnika - ledusskapji" ir labi paraugi, jo šādi veidotie kategoriju nosaukumi precīzi atspoguļo preču saturu. Tomēr ir jāizvairās no vispārīgiem vai precei neraksturojošiem vārdiem kategorijas nosaukumā, piemēram, "mājas", "sākums", "katalogs", "ir veikalā", "ir uz vietass", "veikals", "jaunumi", "jaunākās preces", "top preces" u.c., jo tie neveicina preču precīzu identifikāciju un atrastīšanu katalogā. Kā veidot kategoriju nosaukumu?

Pilnveidojot kategoriju nosaukumus, vēršot uzmanību uz precizitāti un vieglu atpazīstamību, varat panākt labāku apmeklētāju pieredzi un optimizēt veikala katalogu. Kopēji piemēri un ieteikumi:

1. Ievērojiet precizitāti un atpazīstamību:
   - Nepieciešams izvairīties no preču grupējuma kategorizēšanas kopā, piemēram, "cepures, šales, cimdi". Labāk būtu šos elementus sadalīt atsevišķās kategorijās, piemēram, "Cepures", "Šalles", "Cimdi".
   - Līdzīgi varat rīkoties ar virtuves preču piemēru, kur "katli, pannas, vāki" tiek sadalīti kategorijās "Katli", "Pannas", "Vāki".

2. Starptautiskas preces vai preces citā valodā:
   - Ja piedāvājat preces ar nosaukumu citā valodā, piestrādājiet pie pārtulkotiem nosaukumiem vai pievienojiet latviešu tulkojumus. Tas uzlabos saskarsmi ar lietotājiem, kuri meklē preces latviešu valodā.

3. Atsevišķas rakstzīmes:
   - Izvairieties no kompleksiem dalītājiem, piemēram, '>>', '->', '>>>', un izvēlieties vienkāršākas rakstzīmes, piemēram, komatu ',', lai kategorijas būtu īsi un saprotami atdalītas.

Piemēri:
   - Nepareizi: "Datortehnika >> Procesori, Cietie diski, Korpusi"  - šajā gadījumā viss ir apvienots vienā juceklī.
   - Pareizi: "Datortehnika, Procesori"  - Skaidrs nosaukums
   - Pareizi: "Datortehnika, Cietie diski" - Skaidrs nosaukums
   - Pareizi: "Datortehnika, Cieto disku korpusi" - Skaidrs nosaukums

Tādējādi, nodrošinot skaidru un precīzu kategorizāciju, veicināsiet lietotāju ērtības un pozitīvu pieredzi jūsu veikalā un mūsu katalogā.

Preču attēli.
Preču attēliem ir jābūt formātos JPEG, GIF, PNG vai WebP, un tie jānodrošina ar izšķirtspēju ne mazāku par 150x150 pikseļiem. Mēs vienmēr iesakām pievienot precēm attēlu, kas tieši atbilst konkrētajai precei, jo preces bez attēliem reti tiek apmeklētas.
Preces bez attēliem vai preces ar attēliem, kas neatbilst cikmaksa.lv atbalstītajiem formātiem vai kuriem ir izšķirtspēja zem 150x150 pikseļiem, var netikt redzamas katalogā. Tāpat preces, kuru nosaukums neatbilst vai nesakrīt ar preces kopējo informāciju, var ne tikai netikt pienācīgi parādītas, bet arī maldināt apmeklētājus, un tāpēc tās var tikt dzēstas no kataloga.
Ikviena prece bez attēla vai ar attēlu, kas neatbilst atbalstītajiem formātiem vai ir ar izšķirtspēju zem 150x150 pikseļiem, var neparādīties katalogā vai rasties kļūdas saistībā ar preces informāciju.

Piegāde (Delivery)
Laukā vai laukos, piemēram, ar delivery_omniva vai delivery_circlek, kas ir pielāgoti katram piegādātājam atsevišķi, nepieciešams norādīt konkrētas preces piegādes cenu. Šādā gadījumā Preču katalogā automātiski tiks atspoguļota zemākā iespējamā piegādes maksa. Šis pasākums ne tikai sniegs skaidrību par piegādes izmaksām, bet arī palīdzēs pircējiem atrast un izvēlēties produktus, ņemot vērā visizdevīgāko piegādes variantu.

Piegādes laiks dienās (Delivery Days)
Laukā vai laukos, piemēram, ar delivery_days, kas ir paredzēti katram produktam atsevišķi, nepieciešams norādīt konkrētas preces piegādes laiku, piemēram, 1, 2, 3, 4 utt. dienas. Šobrīd šis lauks nav plaši izmantots, taču tas sniedz iespēju precīzi informēt pircējus par to, cik dienās viņi var sagaidīt produktu, piemēram, iegādājoties preci jūsu veikalā. Tas uzlabos klientu izpratni un palīdzēs veikt informētus pirkuma lēmumus, ņemot vērā piegādes laiku.

Preču skaits (in_stock)
Lai norādītu pieejamo konkrētas preces skaitu XML failā, izmantojot lauku "in_stock", jums būs nepieciešams pievienot šo lauku katrai precei un norādīt tajā pieejamo preces skaitu. Piemēram, skaitlis 1 norādīs, ka pieejama ir viena prece, skaitlis 0 nozīmēs, ka šī prece nav veikalā, un negatīvs skaitlis vai tukšs lauks var norādīt, ka informācija par preču pieejamību nav pieejama vai nav atjaunināta, vai ir 0.
Šis atribūts "in_stock" ir svarīgs, jo tas nodrošina klientiem precīzu informāciju par to, kuras preces ir pieejamas veikalā un palīdz veidot uzticību pret jūsu veikalu.
Ieteikumi:
Pievienojiet  "in_stock" atribūtu katrai precei, lai nodrošinātu pilnīgu informāciju par preču pieejamību, katram preces ierakstam  "in_stock" atribūtam ir jābūt ar atbilstošo skaitli, kas norāda pieejamo preču skaitu.
Atjauniniet informāciju regulāri. Lai nodrošinātu precīzu un aktuālu informāciju par preču pieejamību, ir svarīgi regulāri atjaunināt "in_stock" atribūta vērtības atbilstoši jaunākajiem uzglabāšanas datiem un pārdošanas tendencēm. Izmantojiet skaitļus, nevis vārdus. Lai novērstu nekārtības un vieglāk automatizētu datu pārvaldību, "in_stock" atribūta vērtības labāk norādīt kā skaitli, nevis vārdu, piemēram, 'ir' vai 'nav'. Pirms publicējat vai izmantojat XML failu, pārbaudiet, vai visi "in_stock" atribūti ir pareizi aizpildīti un atbilstoši aktualizēti, lai nodrošinātu precīzu datu pārraidi un izvairītos no neprecizitātēm. Šie padomi var palīdzēt nodrošināt pareizu un pilnīgu informāciju par preču pieejamību jūsu XML failā.

Preces nosaukums(title).
Preces nosaukumus obligāti veidojiet latviešu valodā. Preces ar nosaukumiem citās valodās var neparādīties katalogā, radot neskaidrības un ierobežojot klientu iespējas atrast un izvēlēties produktus. Lai uzlabotu pircēju pieredzi un nodrošinātu precīzu informāciju, ieteicams izmantot skaidrus un saprotamus nosaukumus latviešu valodā. Kā veidot preču nosaukumu?

Preču cena
Lai uzlabotu lietotāju skaidrību un samazinātu iespējamas datu interpretācijas kļūdas, ieteicams neizmantot papildu simbolus vai atstarpes cenu laukam 'cena' (price). Šāds skaitļu ierakstīšanas veids sniedz precīzu informāciju un atvieglo cenas saprašanu. Piemēram, izvēlieties formātu "2222.22", nevis "2,222.22" vai "2  222.22" nosūtot datus xml failam.  XML failā bieži lietoto formātu "2,222.22".

Piemērs:
- Nekorekts formāts: "2,222.22"
- Nekorekts formāts: "2 222.22"
- Ieteicamais formāts: "2222.22"

Šī pieeja nodrošina, ka cenas dati ir viegli nolasāmi no xml, saprotami un viennozīmīgi, ļaujot lietotājiem veikt informētus pirkuma lēmumus.

Ražotājs
Laukā 'ražotājs' (manufacturer) ir jānorāda tikai ražotājs, un nav vēlams iekļaut preces nosaukumu un/vai preces modeli. Lai saglabātu precīzitāti un nodrošinātu korektu informāciju, šajā laukā jānorāda tikai uzņēmums vai persona utt, kas ir tiešs preces ražotājs.

Piemērs:
- Pareizs: "Samsung"
- Nekorekts: "Samsung Galaxy S21 512..."

Šāda pieeja palīdz uzturēt skaidrību datu struktūrā un ļauj veikala apmeklētājiem ātri identificēt preces ražotāju.

Preces pieaugušiem.
Laukā 'pieaugušiem' (adult) ir obligāti jānorāda Jūsu XML failā. Šis lauks norāda, vai prece ir paredzēta pieaugušiem. Ja šis lauks tiek atzīmēts, attiecīgā prece netiks iekļauta preču katalogā.

Piemērs:
- Lauks 'pieaugušiem': "Jā" vai "1" (Ja prece ir paredzēta pieaugušiem +18)
Izmantojot šo lauku, Jūs varat precīzi definēt preču mērķauditoriju un nodrošināt, ka piemērotas drošības pasākumi tiek ievēroti.

Citi
- Preces ar cenu '0,00' katalogā netiks iekļautas. Lai saglabātu kataloga precizitāti un izvairītos no nevajadzīgām vai maldinošām informācijas vienībām, ieteicams izvairīties no preču ar neprecīzām cenām.
- Preces bez nosaukuma katalogā netiks iekļautas. Lai uzlabotu lietotāju pieredzi un nodrošinātu skaidru preču identifikāciju, ieteicams visām precēm piešķirt skaidrus un atpazīstamus nosaukumus.
- Preces, kuras var maldināt apmeklētājus, tiks neatgriezeniski dzēstas no kataloga. Lai nodrošinātu patērētāju uzticēšanos un veikala reputāciju, ir svarīgi izvairīties no maldinošas informācijas un nodrošināt, ka katalogs satur tikai precīzus un patiesus datus.
Šie noteikumi palīdzēs uzturēt kataloga kvalitāti un sniegt lietotājiem uzticamu iepirkšanās pieredzi.

Problēmas un risinājumi:
1. Veikala produktam vai precei katalogā ir cita cena, katalogā parādās produkti, kas vairs nav pieejami:
   - Problēma: Cenas neatbilst vai ir mainījušās, un katalogā redzamie produkti nav pieejami.
   - Risinājums: Pārbaudiet, vai Jūsu veikala XML fails ir bez kļūdām un tiek regulāri atjaunots. Uzturiet precīzus datus, nodrošinot, ka cenas atbilst reālajai pieejamajai informācijai.
2. Veikala preces neparādās preču kataloga kategorijās:
   - Problēma: Preces neiekļaujas preču kataloga kategorijās.
   - Risinājums: Pārliecinieties, ka visas preces ir pieejamas meklētājā. Ja kāda prece nav iekļauta kategorijā, pārbaudiet, vai tai ir pareizas un atbilstošas kategorijas. Ievērojiet, ka mūsu mērķis nav iekļaut katru preci katalogā, bet piedāvāt plašu izvēli. Lietotāji var atrast visas preces meklētājā.
Šie risinājumi palīdzēs nodrošināt, ka veikala dati ir precīzi un aktuāli, piedāvājot lietotājiem uzticamu informāciju par pieejamajām precēm un cenām.

Katalogā neparādās jaunākās preces vai veikala preces vairs neparādās.
- Pārbaudiet vai esat veikalā ievietojuši atbalsta saiti uz cikmaksa.lv. - Pārbaudiet vai jūsu veikala preču asortiments atbilst cikmaksa.lv noteikumiem. - Pārbaudiet vai jūsu veikala preces ir noformētas atbilstoši cikmaksa.lv noteikumiem. Izplatītākie iemesli, kādēļ veikala preces var neparādīties cikmaksa.lv katalogā. To cik ātri un precīzi tiek atjaunoti Jūsu veikala produkti, galvenokārt, nosakat Jūs paši. No savas puses, mēs vienmēr cenšamies atjaunot preces cik ātri vien iespējams, bet, protams, prioritāte ir godprātīgiem sadarbības partneriem. Ar laiku, mēs ievāksim pieredzi un  piemērosim filtrus veikaliem, kas nav spējīgi sadarbībai vai sistemātiski ignorēs labas sadarbības pieredzi, vai par tiem bieži sūdzēsies mūsu apmeklētāji - šādi veikali tiks neatgriezeniski dzēsti no cikmaksa.lv, tādā veidā atbrīvojot vietu veikaliem ar godprātīgu attieksmi un vēlmi kvalitatīvi strādāt.  Lūdzu, negaidiet aicinājumu no mūsu  admistratora, par atbalsta saites ievietošanu, kļūdu novēršanu...

Paldies par noteikumu izlasīšanu! Ja jums ir jautājumi vai sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mums sadaļā "Saziņa".
Cikmaksa.lv neveic un neievāc datus par to, ko tieši meklē mūsu apmeklētāji, tādēļ sadaļas 'ko vēlas citi' vai 'maksas sadaļas' un tamlīdzīgas mūsu lapā nav un nav arī plānota morālu apsvērumu dēļ. Cikmaksa.lv mērķis ir maksimāli ātri sniegt informāciju mūsu apmeklētājiem, tos nenovirzot no sākotnējā apmeklējuma mērķa. Mēs esam apmeklētāju pusē.

Pamaniji kļūdu?
Jebkuru kļūdu gadījumā, lūdzu, sazinaties ar administratoru [email protected]
Ar cieņu, administrators.
16.03.2023