cikmaksa.lv logo
Lietotāju uzvedības noteikumi
 
1. Komentāri un atsaukmes
    - Lai nodrošinātu pozitīvu un iecietīgu vidi, mēs aicinām lietotājus ievērot pieklājīgu un cienīgu uzvedību, publicējot komentārus vai rakstus mūsu web lapā.
    - Jebkuri aizskaroši, diskriminējoši vai tam līdzīgi veidotie komentāri var tikt dzēsti, un lietotāji, kas pārkāpj šos noteikumus, var tikt bloķēti.
 
2. Reģistrācija un konti
    - Visiem lietotājiem, kas reģistrējas mūsu web lapā, ir jāsniedz precīza un aktuāla informācija par sevi.
    - Mēs paturam tiesības bloķēt vai dzēst lietotāju kontus, ja tiek konstatēti noteikumu pārkāpumi vai aizdomas par to pārkāpumiem.
 
3. Konfidencialitāte un drošība
    - Lietotājiem ir jāuzticas drošiem paroles aizsardzības pasākumiem un jānodrošina, ka viņu konta informācija tiek saglabāta konfidenciāli.
    - Nepieļaujam nekādas personas datu pārkāpumus vai konfidenciālas informācijas publiskošanu.
 
4. Lietotāju publicēta informācija
    - Lietotāji var publicēt saturu, kas atbilst mūsu noteikumiem un nosacījumiem un ir saskaņā ar likumu prasībām.
    - Mēs paturam tiesības noņemt vai rediģēt jebkuru saturu, kas neatbilst mūsu noteikumiem vai likumu prasībām, vai par to ir saņemtas sūdzības no citiem lietotājiem.
 
5. Saziņa ar citiem lietotājiem
    - Aicinām lietotājus ievērot cieņas un respektīvas saziņas principus, sazinoties ar citiem lietotājiem vai izmantojot mūsu saziņas iespējas.
    - Neļaujam aizvainojošu, agresīvu vai neiedziļināšanos citu lietotāju privātajā dzīvē vai personiskajā telpā.
 
6. Lietotāju atbildība
    - Lietotāji ir atbildīgi par savu uzvedību un jebkuriem darbiem, ko veic, izmantojot mūsu web lapu.
    - Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas var rasties sakarā ar lietotāju rīcību.
 
7. Trešo pušu materiāli un reklāmas
    - Mūsu web lapā var būt trešo pušu materiāli, reklāmas vai saites uz trešo pušu lapām.
    - Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu publicēto materiālu precizitāti, patiesumu vai pieejamību. Šie materiāli var atšķirties no mūsu nostājas vai politikas.
    - Jebkādas saites uz trešo pušu lapām tiek nodrošinātas tikai kā informatīva pakalpojuma, un mēs neesam atbildīgi par šo lapu saturu vai darbību.
    - Reklāmas, kuras redzamas mūsu web lapā, var būt nodrošinātas trešo pušu reklāmu tīkliem. Mēs neuzņemamies atbildību par šo reklāmu saturu vai precizitāti.
 
8. Noteikumu pārskatīšana
    - Lietotājiem ir pienākums regulāri apskatīt un pārbaudīt šos noteikumus un nosacījumus, lai nodrošinātu atbilstību visiem mūsu prasītajiem standartiem un noteikumiem.
    - Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šos noteikumus un nosacījumus. Jaunie noteikumi stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas web lapā.
    - Turpinot izmantot mūsu web lapu pēc noteikumu maiņām, lietotāji piekrīt jaunajiem noteikumiem un nosacījumiem.
 
9. Kļūdu paziņošana
    - Lietotājiem ir pienākums nekavējoties paziņot par jebkādām konstatētajām kļūdām vai problēmām, kas saistītas ar mūsu web lapas saturu vai darbību.
    - Kļūdu paziņošana palīdzēs mums ātri novērst jebkādas problēmas un uzlabot lietotāju pieredzi.
    - Lietotāji var paziņot par kļūdām, sazinoties ar mums, izmantojot kontaktformu web lapā.
 
10. Noslēgums
    - Jebkādas strīdu situācijas vai nesaskaņas tiek risinātas saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī attiecīgajiem likumiem un regulām.
 
Šie lietotāju uzvedības noteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu drošu un patīkamu pieredzi visiem mūsu web lapas lietotājiem un veicinātu cieņu un sapratni starp lietotājiem un mūsu lapā.