Noteikumi:
Preču cenas jānorāda eiro (EUR).
Sadaļām, katergorijām un preču nosaukumiem jābūt latviešu valodā.
Izveidots kataloga eksporta XML fails kā aprakstīts zemāk.
XML failā viena prece norādīta tikai vienu reizi.
XML fails jāatjauno ne retāk, kā reizi 3 dienās.
XML failam jāatrodās uz veikala domēna,
piem. ,: http://www.veikala_adrese.lv/export_file/items_list.xml.
Vēlama atbalsta saite uz cikmaksa.lv Jūsu veikalā.

Product prices

Select products, compare the price of products in online stores.