cikmaksa.lv logo
Jaunu preču ielāde.
Jaunas preces tiek veidotas no pieejamiem xml datiem un tās netiek labotas, tādēļ, vienmēr iesniedziet jau rūpīgi sagatavotu preču klāstu veikala xml failā.
Preču atjaunošana.
Preču atjaunošanas procesā tiek atjaunoti dati par preces pieejamību un cenu. Ņemiet vērā, ka preces nosaukumu, bildi, kategoriju atjaunot nevar.
Jaunu preču ievietošana.
Ja ir ievēroti visi cikmaksa.lv noteikumi, tad preces tiek atjaunotas pilnā apjomā no jūsu xml iesniegtā faila.
Kādos gadījumos jaunu preču ielāde var tikt apturēta.
Gadījumā, ja preces neatbilst cikmaksa.lv noteikumiem.
Gadījumos, kad tiek pārkāpti godprātīgas sadarbības principi (nav ievietota atbalsta saite).
Gadījumā, ja ir bloķēta piekļuve jūsu veikala materiāliem(saites, preču attēli)
Gadījumā, ja veikals ļoti lēni atver iesniegto preču saiti.
Gadījumos, kad preču vai preču attēlu saites ir nesamērīgi garas.
Gadījumos, kad nedarbojas vai netiek atjaunots xml fails.

Pamaniji kļūdu?
Jebkuru kļūdu gadījumā, lūdzu, sazinaties ar administratoru [email protected]
Ar cieņu, administrators.
16.05.2023