cikmaksa.lv logo
Interneta veikala preču pievienošana.

Veikala preču ievietošana, rādīšana ir bezmaksas.
Veikala preču skaits līdz 600k. (ja ir vairāk, tad varat izveidot xml failu ar limitu)
Lai jūsu veikala preces parādītos katalogā jūsu veikalā ir jābūt atbalsta saitei uz cikmaksa.lv.
Lai ievietotu veikala preces katalogā jūsu veikalam ir jābūt cenu failam xml formātā. Cenu faila nosaukumam nav nozīmes, bet ir jāievēro daži noteikumi. Sīkāka informācija ir šeit.
Ja jums ir viss augstāk minētais, jums vienkārši ir jāaizpilda pieteikuma forma. Pieteikuma forma ir šeit.
Uzmanību! Veikali bez atbalsta saitēm netiks pievienoti. Sīkāk šeit.

Lūdzu ņemiet vērā, ka projekts šobrīd ir bezmaksas un atrodas izstrādes stadijā. Līdz ar to - jauna veikala pievienošana var prasīt līdz 24-72h.

Kādi ieguvumi veikaliem?
Plašāks apmeklētāju loks.
Bezmaksas preču rādīšana 24/7.
Jūsu veikals saņems saiti uz katru veikala preci, veikala noteikumiem utt.

Ja vēlaties sadarboties - laipni lūdzu!

Ja rodas kādi jautājumi, priekšlikumi, lūdzu, rakstāt [email protected]
Ar cieņu, cikmaksa.lv